Lambang Lambang Pancasila 1 Sampai 5 : Tanya Mama

Lambang Lambang Pancasila 1 Sampai 5. Lambang Pancasila sila 1 sampai 5 terdapat dalam lambang negara Garuda Pancasila di bagian perisai yang ada di dada. Dikutip dari buku Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SD/MI yang disusun oleh Maulana Arafat Lubis, yuk simak urutan lambang Pancasila dan maknanya. Lambang Pancasila dan Artinya1. Sila keduaSimbol sila kedua Pancasila adalah rantai emas. Demikian urutan lambang Pancasila dan artinya.

Jakarta

Lambang Pancasila sila 1 sampai 5 terdapat dalam lambang negara Garuda Pancasila di bagian perisai yang ada di dada. Tahukah detikers, lambang Pancasila juga dipisahkan dengan garis hitam mendatar yang merupakan simbol garis khatulistiwa.

Garis hitam tersebut menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa dari arah timur ke barat.

Dikutip dari buku Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SD/MI yang disusun oleh Maulana Arafat Lubis, yuk simak urutan lambang Pancasila dan maknanya.

Lambang Pancasila dan Artinya

1. Sila pertama

Sila ke-1 Pancasila berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama dilambangkan dengan bintang tunggal berwarna emas. Bintang emas tersebut berada di bagian tengah perisai dan mempunyai latar hitam.

Arti dari simbol bintang sila pertama Pancasila adalah cahaya kerohanian yang dipancarkan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Adapun bintang tersebut juga bersudut lima yang maknanya adalah cahaya yang menerangi dasar negara yang terdiri dari 5 sila.

2. Sila kedua

Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai emas. Sementara, bunyi sila ke-2 adalah Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Lambang rantai emas dengan latar belakang merah terdapat di sisi kanan bawah perisai. Rantai tersebut terdiri dari mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terhubung membentuk lingkaran.

Simbol rantai untuk sila ke-2 ini menggambarkan bahwa setiap manusia, baik laki-laki atau perempuan membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu untuk menjadi kuat layaknya sebuah rantai.

Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan.

Simbol rantai juga berarti bahwa manusia yang berkemanusiaan dalam filosofi Pancasila, adalah manusia yang mampu mengaplikasikan nilai kemanusiaan ke bentuk tindakan yang mengakui persamaan derajat, dengan mengembangkan sikap saling mencintai, tenggang rasa, dan tidak semena-mena.

3. Sila ketiga

Lambang sila ke-3 Pancasila adalah pohon beringin berwarna hijau dan memiliki latar putih. Simbol pohon beringin ada di sisi kanan atas Pancasila.

Arti simbol pohon beringin yang mewakili sila ketiga adalah Indonesia dengan semua rakyatnya yang dapat bernaung di bawah naungan tanah air Indonesia. Pohon beringin menjadi lambang sila ketiga karena pohon tersebut merupakan pohon besar yang mampu meneduhi banyak orang di bawahnya.

Sulur dan akar pohon beringin yang menjalar ke berbagai arah juga dikaitkan dengan keragaman suku bangsa yang bersatu di bawah nama Indonesia.

4. Sila keempat

Sila keempat Pancasila dilambangkan dengan kepala banteng. Bunyi dari sila ke-4 adalah Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.

Adapun kepala banteng dengan warna hitam itu memiliki latar merah. Letak simbol sila keempat ini ada di bagian kiri atas perisai.

Simbol banteng sendiri berarti permusyawaratan. Filosofinya, banteng merupakan hewan sosial yang gemar berkumpul. Oleh sebab itu dapat digambarkan, sebagaimana ketika bermusyawarah orang-orang akan berdiskusi demi menciptakan sebuah keputusan.

5. Sila kelima

Simbol sila kelima adalah padi dan kapas. Lambang tersebut mewakili sila terakhir yang berbunyi Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Padi dalam sila kelima berwarna kuning dan kapasnya berwarna hijau. Keduanya berada di latar berwarna putih dan terletak di sisi kiri bawah perisai.

Padi yang mewakili sila kelima memiliki arti sandang dan pangan, yang merupakan syarat pokok kemakmuran. Kemudian, padi dan kapas melambangkan kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan dan papan.

Demikian urutan lambang Pancasila dan artinya. Detikers hafal seluruh bunyi Pancasila, bukan?

Simak Video “

Riuh Klakson Saat Penutupan Jalan di Depan Monumen Pancasila Sakti

[Gambas:Video 20detik]

(nah/lus)

Makna Lambang Sila 1-5 Pancasila dalam Garuda Pancasila – Sebagai warga negara yang baik, kita pasti sudah tidak asing lagi dengan pancasila. Berikut ini penjelasan tentang lambang pancasila dan nilai-nilai yang bisa dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari:Apa itu Pancasila? Dan hal ini dibahas melalui nilai-nilai yang ada pada Pancasila dan dapat dipelajari pada buku Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. Baca juga : Sejarah Lambang Garuda PancasilaMakna Lambang Setiap Sila dalam Lambang Garuda PancasilaSimbol-simbol yang menjadi lambang negara pasti memiliki arti dan makna yang luhur dan mewakili bangsa tersebut. Berikut ini lambang pancasila dan maknanya yang perlu Grameds ketahui agar bisa memaknai nilai-nilai yang terkandung pada lambang pancasila:1.

Lambang Pancasila sila 1 sampai 5 disimbolkan dengan rupa bintang emas, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Lambang Pancasila ini terdapat di perisai dada lambang Negara Indonesia, Garuda Pancasila. Dikutip dari Sejarah dan Eksistensi Pancasila oleh Pristi Suhendro Lukitoyo, berikut lambang Pancasila sila 1-5. Lambang Pancasila Sila 1 sampai 5Lambang Sila PertamaLambang Pancasila sila ke-1 adalah bintang emas. Lambang Pancasila Sila ke-5 dan MaknanyaPadi dan kapas adalah lambang Pancasila sila ke-5, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Lambang Pancasila terdapat dalam lambang negara Garuda Pancasila di bagian perisai di dada. Dikutip dari buku Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SD/MI oleh Maulana Arafat Lubis, M.Pd., berikut urutan lambang Pancasila dan maknanya. Bintang tunggal, simbol Pancasila sila pertamaBintang melambangkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Pohon beringin, simbol Pancasila sila ketigaPohon beringin melambangkan sila Persatuan Indonesia. Padi dan kapas, simbol Pancasila sila kelimaPadi dan kapas adalah simbol sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Makna ini terkandung dalam setiap bunyi dan lambang yang ada di dalam Pancasila. Berikut urutan lambang Pancasila, sila 1-5 dan maknanya. Melansir situs resmi Direktorat Sekolah Dasar Direktorat Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, lambang Pancasila adalah Burung Garuda dengan lima perisai yang melambangkan sila ke-1 sampai ke-5. Lambang Pancasila dan ArtinyaLambang Pancasila dan artinya (Foto: Istockphoto/chelovek) Lambang Pancasila dan artinya (Foto: Istockphoto/chelovek)Berikut lambang Pancasila dan artinya. Berikut urutan lambang Pancasila, sila 1-5 dan maknanya.

Makna 5 Lambang Pancasila, Penjelasan Lengkap Arti Lambang Pancasila dari Sila 1 sampai 5Senin, 23 November 2020 | 09:42 WIBMakna 5 Lambang Pancasila, Penjelasan Lengkap Lambang Pancasila dan Artinya dari Sila 1 sampai 5Bobo.id – Apakah teman-teman tahu apa saja lima lambang Pancasila? Lambang sila pertama Pancasila adalah bintang, lambang sila kedua Pancasila adalah rantai, lambang sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin, lambang sila keempat Pancasila adalah banteng, dan lambang sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Makna Lambang Sila Pertama Pancasila – BintangGunkartaGunawan Kartapranata, Public domain, via Wikimedia Commons Makna lambang sila pertama PancasilaSila pertama Pancasila berbunyi, “Ketuhanan yang Maha Esa”. Makna Lambang Sila Kedua Pancasila – RantaiGunkarta Gunawan Kartapranata, Public domain, via Wikimedia Commons Makna lambang sila kedua Pancasila, rantaiSila kedua Pancasila berbunyi, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Makna Lambang Sila Ketiga Pancasila – Pohon BeringinGunkarta Gunawan Kartapranata, Public domain, via Wikimedia Commons Makna lambang Pancasila sila ketiga, pohon beringinSila ketiga Pancasila berbunyi, “Persatuan Indonesia”.

Sebagai dasar negara, Pancasila perlu dihayati dan dijunjung tinggi oleh setiap warga negara Indonesia. Pancasila dilambangkan dalam burung garuda yang memiliki semboyan berbeda-beda, tetapi tetap satu jua atau biasa disebut Bhinneka Tunggal Ika. Burung Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa negara Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam burung garuda tersebut mempunyai makna. Berikut ini rangkuman tentang arti lima lambang Pancasila beserta makna setiap sila, seperti dilansir dari laman InsanPelajar dan Liputan6, Jumat (26/2/2021).